"Masa depan itu dibeli oleh masa sekarang."
-Samuel Johnson-