"Perkataan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi dari nenek moyang."
-Ali R.A-